Cookies-Policy

นโยบายคุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ในบางครั้งเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับเว็บไซต์ขนาดใหญ่หลายที่ และคุณสามารถควบคุมว่าจะให้เราใช้คุกกี้หรือไม่ได้ในเกือบทุกเว็บไซต์รวมถึงเว็บไซต์ของเรา.

วิธีการจัดการคุกกี้?

ตัวเลือกในการอนุญาตให้เราเก็บรวบรวมคุกกี้นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเสมอ เราจะเก็บรวบรวมคุกกี้ก็ต่อเมื่อคุณได้ยินยอมให้เราทำ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอม คุณยังคงสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องกรอกข้อมูลและปรับเปลี่ยนความสนใจด้วยตัวเองในทุก ๆ ครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ และบางบริการและฟังก์ชันอาจจะไม่สามารถทำงานได้.

คุณสามารถควบคุม และ/หรือ ลบคุกกี้ตามที่คุณต้องการได้ทุกเวลาผ่านลิงก์ดังต่อไปนี้ here. คุณยังสามารถลบทุกคุกกี้ทั้งหมดที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของคุณ และตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้ป้องกันในการรับคุกกี้.

คุณสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีที่เราใช้คุกกี้ได้ที่นี่here.

© IMC International Metalworking Companies B.V. [พฤษภาคม 2019]